POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

V úterý 17. 5. 2022 pořádala mateřská škola pro děti a rodiče Zahradní slavnost. Po slunečných dnech jsme se probudili do deštivého rána, a proto jsme přemýšleli, jak a kde akci uskutečnit, aby nám nepřízeň počasí nevadila. Nakonec jsme zvolili hřiště před školkou, kde byl k dispozici zastřešený altán a stany s posezením. Akce tedy mohla proběhnout podle plánu.

Na začátku se představila obě oddělení MŠ s pásmy básniček a písniček. Děti byly moc šikovné a jejich vystoupení se povedla. Poté promluvil pan ředitel k budoucím prvňáčkům, kteří se při této příležitosti loučili se školkou. Popřáli jsme jim mnoho úspěchů a skvělých zážitků ve škole a předali jim dárky. Na závěr jsme si pochutnali na kávě a pohoštění, které připravili rodiče dětí ze školky.

Děkujeme za pomoc žákům devátého ročníku naší ZŠ a praktikantce Střední školy Jana Blahoslava. Díky těmto studentům jsme mohli mít před očima kontinuitu vzdělávání v našich školách – od mateřské školy přes školu základní až po střední školu v Hejnicích. Za naše malé i velké děti jsme moc vděčni, máme je rádi a uvědomujeme si, jak je důležité věnovat jim svůj čas.

Také děkujeme sboru Jednoty bratrské Růžodol za organizační pomoc, rodičům dětí za milou účast a celému týmu školky za přípravu akce. Zahradní slavnost se zdařila a všichni jsme si ji naplno užili včetně slunečného počasí, kterého nám v průběhu odpoledne bylo dopřáno.

Mgr. Tereza Bilinská

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top