Milí rodiče, přátelé školy,
dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života...

 

 

Ve čtvrtek 19. září proběhla v Mateřské škole akce Loučení se zahradou. Během ní se rodiče dětí mohli seznámit s projektem na přestavbu zahrady, který se uskuteční v následujícím roce. Během krásného slunečného odpoledne si děti pod vedením starších žáků vyzkoušely různé disciplíny, zazpívaly si dětské písničky. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s občerstvením. (Tomáš Vágner)

Pozvánka

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Práce na škole - léto 2019

Go to top