POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

I v roce 2023 jsme v oblasti primární prevence rizikového chování spolupracovali s organizací Maják, o.p.s., která naší škole v rámci projektu "Jsme spolu - primární prevence 2023" zajišťovala preventivní programy zaměřené na témata jako např. bezpečnost na internetu, závisloti, duševní zdraví nebo sexualita a další. Podařilo se posilovat zdravé klima jednotlivých tříd a dvě třídy prošly také adaptačními programy. Programů se zúčastnilo 218 žáků. Pedagogičtí pracovníci zase ocenili vzdělávací semináře na témata Třídní kolektiv a jeho vývoj či Klima třídy.

Škola tímto vyjadřuje vděčnost organizaci Maják, o.p.s. za velmi dobré služby a podporu prevence!
Programy byly opět podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje.

Děkujeme!

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top