POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci,

chceme Vám oznámit, že se naše škola aktivně nezúčastní celodenní stávky, tzn. nepřeruší provoz žádné části školy (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD) v plánovaném termínu stávky dne 27. 11. 2023.
S požadavky ČMOS PŠ (tj.
zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024, nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily) nicméně souhlasíme a vnímáme potřebu vyjádřit se do veřejného prostoru ve smyslu obhajoby českého školství a zachování či zvýšení jeho kvality jako velice důležitou.

Za školní tým
Jakub Pabián

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top