POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Rodičovské schůzky se konají ve čtvrtek 14. září 2023 od 16:30 hodin v sále hlavní budovy.

Schůzky zahájíme krátkým setkáním všichni společně (sál na hlavní budově) s volbou zástupce rodičů do školské rady, poté budeme pokračovat v jednotlivých třídách (1.-3. třída též na hlavní budově).

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2023/2024.

Seznam přijatých dětí do MŠ – 2023/2024

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top