POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Školní rok zahájíme v pondělí 4. 9. 2023

  • 1.-3. ročník: v 8:30 hodin ve svých třídách na budově I. stupně v Zahradní ulici (konec přibližně v 9:30 hodin),
  • 4.-9. ročník: v 8:00 hodin v sále na hlavní budově, poté ve svých třídách (konec nejdéle v 9:30 hodin).

V pondělí 4. 9. budou obědy vydávány od 11 do 12 hod.

Od úterý 5. 9. se učíme dle rozvrhu tříd a pokynů třídních učitelů.

Další informace po rozkliknutí: ROZVRH, STRAVNÉ, ŠKOLNÉ, HARMONOGRAM ŠK. ROKU.


Rodičovské schůzky se konají ve čtvrtek 14. 9. 2023.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top