POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin

  • 1.-3. ročník ve svých třídách na budově I. stupně v Zahradní ulici (konec přibližně v 9:00 hodin),
  • 4.-9. ročník v sále na hlavní budově, poté ve svých třídách (konec přibližně v 9:30 hodin).

Ve středu 1. 9. budou obědy vydávány od 11 do 12 hod.

Od pátku 2. 9. se učíme dle rozvrhu tříd a pokynů třídních učitelů.

Další informace po rozkliknutí: ROZVRH, STRAVNÉ, ŠKOLNÉ, HARMONOGRAM ŠK. ROKU.


Rodičovské schůzky se konají ve čtvrtek 15. 9. 2022.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top