POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Od pondělí 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného testování ve školách pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, dodržely nařízenou dobu izolace, jsou zdravé a od potvrzeného pozitivního testu PCR neuplynulo více než 30 dnů.

  • Pokud žáci po prodělaném covidu a návratu do školy doloží potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení, nemusí se po dobu 30 dnů testovat.
  • Tito žáci též nemusí po rizikovém kontaktu do karantény.

Stále platí:

  • testování vždy první vyučovací den v týdnu;
  • testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování;
  • netestují se žáci v ochranné lhůtě 30 dnů po prodělání nemoci.

Informace z MŠMT

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top