POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Rodičovské schůzky se konají v jednotlivých třídách:

1. třída ve čtvrtek 16. 9. v 16:00 hodin,

2.-3. třída ve čtvrtek 9. 9. v 16:00 hodin,

4.-5. třída ve čtvrtek 16. 9. v 16:00 hodin,

6.-9. třída ve čtvrtek 16. 9. v 17:00 hodin.

Do budov školy, prosíme, vstupujte s ochranou dýchacích cest.

Těšíme se na vaši účast.

Zápis do 1. třídy

Zápis do MŠ

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top