POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021

  • 2.-9. ročník v 8:00 ve svých třídách,
  • 1. ročník v 9:00 na budově I. stupně v Zahradní ulici.

Ve středu 1. 9. budou obědy vydávány od 11 do 12 hod.

Od čtvrtka 2. 9. se učíme dle rozvrhu tříd a pokynů třídních učitelů kromě odpoledních hodin: ve čtvrtek se nekoná odpolední vyučování.

Další informace po rozkliknutí: ROZVRH, STRAVNÉ, ŠKOLNÉ, HARMONOGRAM ŠK. ROKU 2021/2022.


Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 16. 9. 2021 v jednotlivých třídách (pokud epidemiologická situace dovolí):

  • 1.-5. třída v 16:00,
  • 6.-9. třída v 17:00.

 

Informace k provozu školy vzhledem k současným epidemiologickým nařízením:
1) Roušky
Při vstupu do budovy a ve společných prostorech je nošení roušek povinné, během vyučování je pak mohou žáci odložit. Výjimky je třeba doložit lékařským potvrzením.

2) Testování
Žáci se budou v případě příznivého vývoje epidemie testovat pouze třikrát:
1. 9. (žáci 1. ročníku 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021
Žáci se testují sami, neinvazivní metodou, ve třídách podle instrukcí učitelů a asistentů. Pokud žák v den testování chybí, bude otestován v den jeho příchodu do školy. V případě, že bude výsledek testu POZITIVNÍ, bude žák izolován od zbytku skupiny a škola kontaktuje jeho zákonného zástupce za účelem bezodkladného odchodu dítěte ze školy. Zákonný zástupce má poté povinnost informovat praktického lékaře a postupovat podle instrukcí.
Testován nemusí být ten, kdo:
a) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, který v případě antigenního testu není starší tří dnů / v případě PCR sedmi dnů,
b) prošel onemocněním a od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 180 dní. Toto je nutné doložit potvrzením (od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře), potvrzení lze doložit elektronicky mailem.
c) je očkován (a od 2. dávky uplynulo 14 dní).
V případě b), c) je nutné doložit certifikát (lékařská zpráva, zpráva z laboratoře apod.).

3) Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění Covid:
při příchodu: žák nebude vpuštěn do budovy,
v průběhu dne: žák bude izolován.
V obou případech škola neprodleně informuje zák. zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy. Následně musí zák. zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře ohledně dalšího postupu.

4) Pokud žák trpí alergií nebo chronickým respiračním onemocněním, které se může projevovat obdobně jako onemocnění Covid, prosíme o doložení této skutečnosti potvrzením od praktického lékaře.

Podrobnější informace: Manuál MŠMT

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2023/2024

Seznam přijatých dětí do MŠ – 2023/2024

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top