POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Vážení rodiče,

Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v osobě ředitele rozhodla o přijetí dětí do mateřské školy na základě vyhodnocení žádostí o přijetí a dokumentů k zápisu náležejících.

ZDE naleznete seznamy registračních čísel ve dvou kategoriích – přijaté a nepřijaté děti.

 

Informace pro rodiče přijatých dětí:

Rodiče budoucích školkáčků budou e-mailem pozváni na informativní schůzku, která se bude konat v měsíci červnu a kde se seznámí s pedagogy mateřské školy. Na tomto setkání bude rodičům předáno rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

V případě, že Vaše dítě je přijato a nastane situace, že do naší mateřské školy nebudete moci nastoupit, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně ředitelství školy.

 

Informace pro rodiče nepřijatých dětí:

Rodičům nepřijatých dětí bylo dnes odesláno doporučenou poštou rozhodnutí o nepřijetí.

 

Děti i rodiče, těšíme se na Vás!

 

 

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2023/2024

Seznam přijatých dětí do MŠ – 2023/2024

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top