Milí rodiče, přátelé školy,
dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života...

Vážení rodiče,

na základě opatření Ministerstva zdravotnictví z 6. dubna 2021, které nabude platnosti 26. dubna 2021, jsou uchazeči o střední vzdělávání povinni doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního testu na COVID-19, který není starší 7 dnů.

Základní školy, mají povinnost tento test svým žákům na jejich žádost provést a vystavit o výsledku testu doklad.

V případě, že chcete využít tuto možnost, kontaktujte prosím kancelář školy do 26. dubna.

Přikládáme přehlednou tabulku o termínech testování pro účely přijímacích zkoušek:

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2021/2022

Pozvánka na výjezd APALUCHA - pro tatínky s dětmi

Zápis do MŠ

Bakaláři: e-ŽK - stručný průvodce

NOVINKA PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ A JEJICH RODIČE

Žáci 6.-8. ročníku musí nejprve zaslat svůj email třídnímu učiteli, do té doby nebudou žákům fungovat přihlašovací údaje.

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top