POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 byla povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole. Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je tato přítomnost podmíněna povinným testováním žáků.

Protože jsou pokyny k tomuto testování rozsáhlé, připravili jsme pro Vás podrobnější souhrn informací týkající se otevření 1. stupně naší školy.

Pro přehled jsme zvolili formu FAQ a přikládáme i užitečné odkazy:

  

1. Je testování povinné?

Testování máte právo odmítnout, absence žáka bude evidována jako omluvená, nemůže se však účastnit prezenčního vzdělávání. Obecné informace pro rodiče jsou zpracovány v tomto letáku.

   

2. Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testovat budeme 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

   

3. Co když mé dítě nestihne testování na začátku vyučování, nebo přijde do školy až další den?

Pokud se žák dostaví na vyučování později nebo další den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

   

4. Mé dítě již Covid mělo. Je test nezbytný?

Testován nemusí být ten, kdo:

a. doloží negativní výsledek testu (PCR i antigenní), který není starší 48 hod. a byl proveden na odběrovém místě,
b. prošel onemocněním a od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní. Toto je nutné doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud jde o elektronickou podobu (SMS, PDF od lékaře), přepošlete ji prosím třídnímu učiteli.

   

5. Chtěl bych jiný druh testu. Je to možné?

Ano, je možné si zajistit vlastní test, ten však musí být schválený ministerstvem a musí být proveden ve škole. Seznam schválených testů naleznete zde

   

6. Zvládne se mé dítě testovat samo?

Ano, testování probíhá samoodběrem. U testování vždy bude pracovník školy, který dětem vše vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.
V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). Můžete také zhlédnout instruktážní video, jak testování probíhá (varianta LEPU test).

   

7. Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

Dítěti bude vystaveno Potvrzení o pozitivním výsledku testu, s kterým kontaktujete svého praktického lékaře. Ten vám vystaví žádanku na konfirmační vyšetření metodou PCR.

Další postup je vázán na den testování. Přehledný a jasný leták přikládáme zde.

a. Varianta pro pondělí: Dítě bude izolováno a my Vás budeme neprodleně informovat o bezodkladném vyzvednutí, ostatní děti mohou ve výuce pokračovat.
b. Varianta pro čtvrtek: Dítě bude izolováno a my Vás budeme neprodleně informovat o bezodkladném vyzvednutí, celá třída odchází domů a čeká se na výsledky PCR testu pozitivního dítěte (opět přes lékaře).

8. Musím být na telefonu?

Upřímně vás žádáme, abyste byli "na telefonu" pro snadnou a rychlou domluvu ohledně dalšího postupu. Je samozřejmě možné uvést další kontaktní osobu, která by si dítě neprodleně vyzvedla. V takovém případě prosíme o domluvu s třídním učitelem.

Žáka si může vyzvednout zákonný zástupce, nebo osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem. Pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám.

   

9. Co když žák vykazuje příznaky při příchodu do školy nebo se u něj projeví v průběhu dne?

Pokud bude žák vykazovat příznaky, pak:

a. při příchodu s rodičem nebude vpuštěn do budovy,
b. při příchodu bez rodiče vás budeme neprodleně informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy,
c. v průběhu dne bude žák izolován a my vás budeme neprodleně informovat o bezodkladném vyzvednutí.

+ ve všech případech je nutné telefonicky kontaktovat praktického lékaře

   

10. Co když má moje dítě alergii, která se může projevovat obdobně jako onemocnění Covid?

Pokud má žák chronické onemocnění (alergii), předloží potvrzení od lékaře svému třídnímu učiteli, na tuto informaci budeme brát zřetel.

   

11. Když mé dítě není ve škole, mohu mu dojít pro oběd?

Ano, oběd je možné si vyzvednout, ale pouze osobou bez karantény přes zadní vchod do výdejny (vedle hlavního vchodu do budovy, po kovových schodech nahoru).

  

Další informace můžete nalézt také na na stránkách testovani.edu.cz, případně neváhejte kontaktovat kancelář školy či třídního učitele. 

   

Těšíme se na návrat vašich dětí a obnovení prezenční výuky!

Zápis do MŠ

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top