POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Od pondělí 1. 3. 2021 je zakázána přítomnost

  • všech žáků od 1.-9. ročníku ZŠ
  • všech dětí v MŠ
  • podrobněji ZDE

1.-5. ročník se učí na dálku dle instrukcí třídních učitelek

6.-9. ročník se učí distančně (doma) dle ROZVRHU distanční výuky

Všem přejeme hodně sil, trpělivosti a zdraví.

Zápis do MŠ

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top