Milí rodiče, přátelé školy,
dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života...

Od pondělí 1. 3. 2021 je zakázána přítomnost

  • všech žáků od 1.-9. ročníku ZŠ
  • všech dětí v MŠ
  • podrobněji ZDE

1.-5. ročník se učí na dálku dle instrukcí třídních učitelek

6.-9. ročník se učí distančně (doma) dle ROZVRHU distanční výuky

Všem přejeme hodně sil, trpělivosti a zdraví.

Seznam přijatých dětí do MŠ – 2021/2022

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2021/2022

Bakaláři: e-ŽK - stručný průvodce

NOVINKA PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ A JEJICH RODIČE

Žáci 6.-8. ročníku musí nejprve zaslat svůj email třídnímu učiteli, do té doby nebudou žákům fungovat přihlašovací údaje.

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top