POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Od pondělí 4. 1. 2021 platí:

1.-2. ročník se učí prezenčně (ve škole)

  • stále platí stejné hygienické podmínky
  • bude otevřená družina
  • rozvrh se řídí pokyny třídních učitelů

3.-9. ročník se učí distančně (doma)

  • rozvrh 3.-5. ročníku se řídí dle pokynů třídních učitelů
  • výuka na 2. stupni (6.-9. ročník) se vrací k ROZVRHU distanční výuky

Přejeme žákům i rodičům hodně sil, úspěchů, zdraví, trpělivosti a naděje do nového roku 2021.

Zápis do MŠ

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top