POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Od pondělí 30. 11. 2020 platí:

  • dle pokynů z ministerstva se obnovuje povinná prezenční výuka pro I. stupeň a 9. ročník.
  • 6.-8. ročník bude mít tzv. rotační výuku: více v ROZVRHU
  • bude otevřená i školní jídelna, obědy si můžete přihlásit
  • k dispozici také bude školní družina
  • výuka se bude v celém rozsahu řídit ROZVRHEM platným od 30. 11. s tím, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Náplň hodin hudební a tělesné výchovy je v kompetenci vyučujících.)
  • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Na žáky se už velmi těšíme!

Zápis do MŠ

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top