POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Od středy 18. 11. 2020 platí:
Pro 1. a 2. ročníky (více v přiloženém dokumentu Informace MŠMT k provozu škol):

  • dle pokynů z ministerstva se obnovuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. třídu ve škole
  • bude otevřená i školní jídelna, obědy si můžete přihlásit
  • k dispozici také bude školní družina
  • výuka 1. a 2. třídy se bude v celém rozsahu řídit rozvrhem platným od září s tím, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Náplň hodin hudební a tělesné výchovy je v kompetenci vyučujících.)
  • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • během dne budou vyučující dle možností školy zařazovat pobyt žáků na čerstvém vzduchu

Na děti se už velmi těšíme!


Pro 3. - 9. ročníky: pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Zápis do MŠ

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top