30

30

30

30

POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Na základě mimořádných opatření stanovených MŠMT probíhá od středy 14. 10. 2020 distanční výuka na 1. i 2. stupni ZŠ.
Mateřská škola má stejný režim jako doposud.

Všem žákům základní školy se stanoví dny 26. a 27. 10. jako volné dny. Neprobíhá tedy ani prezenční ani distanční výuka.
Obědy jsou všem žákům až do odvolání odhlášeny.

Během distanční výuky jsou žáci povinni se vzdělávat, konkrétní pokyny k jednotlivým předmětům dostávají od třídních učitelů (1. stupeň) nebo je naleznou na MOODLE naší školy (2. stupeň; zatím platí do 23. 10.)

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top