Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed

Milí rodiče, přátelé školy,

dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci i o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě...

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se konají třídní schůzky

od 16:00 hodin v 1.-5. třídě,

od 17:00 hodin v 6.-9. třídě.

Pozvánka

Můžete pomoci

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Sluneční soustava

Go to top