Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed

Milí rodiče, přátelé školy,

dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci i o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě...

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se konají třídní schůzky

od 16:00 hodin v 1.-5. třídě,

od 17:00 hodin v 6.-9. třídě.

Seznam přijatých dětí do MŠ - 2018/2019

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2018/2019

Sluneční soustava

Go to top