Milí rodiče, přátelé školy,
dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života...

Krásný nový školní rok 2017/2018 s SVČ Narnie

Zdravíme všechny děti, rodiče a přátele zájmového vzdělávání při SVČ Narnie. I letos pro Vás máme nachystanou pestrou nabídku našich klubů i akcí a skrze to skvělé zážitky a nové zkušenosti. Projekt SVČ Narnie pro letošní školní rok nese název: „Rozdáváme radost“ a radost budeme skutečně rozdávat všude, kam se podíváte. Máme pro Vás zajímavé novinky. Otevíráme klub Legosvět pro mladší a starší věkovou skupinu a sportovní klub pro děvčata 5. – 9. třídy (koloběžky, in-line, cyklistika apod.). Dále v Chrastavě otvíráme vedle stávajícího tanečního klubu další taneční klub pro 5. – 6. třídu a ve Vratislavicích tvořivý klub Cik cak pro 1. třídu.

Klubová činnost SVČ Narnie startuje v týdnu od 25. 9. 2017 (pokud vedoucí jednotlivých klubů neurčí jinak), neváhejte však s včasným odevzdáním přihlášky (viz Vnitřní řád)!

Přihláška ke stažení a nabídka všech klubů zde.

Informace o ošetřovném z důvodů uzavření škol

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top