POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Zdravíme všechny děti, rodiče a přátelé zájmového vzdělávání při SVČ Narnie. I letos pro Vás máme nachystanou pestrou nabídku našich klubů i akcí a skrze to skvělé dobrodružství. Minulý rok jsme otevřeli nové kluby Módní návrhářství, multimedialní klub Narnie news a rozšířili jsme Technické kluby. Letos též máme novinky. Otevíráme lezecký kroužek Lezení na stěně, tvořivý výtvarný klub Duháček, oficiálně i seniorský klub Cedrus. Dále v Ruprechticích taneční klub Hopík a ve Vratislavicích kluby Legosvět a Technický kroužek.     
U dvou sportovních kroužků čekáme na potvrzení tělocvičny na Gymnáziu F. X. Šaldy, které očekáváme až v polovině září. V případě, že je pro Vás klíčové znát přesný den a čas již nyní, prosím dejte nám o sobě vědět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přehled všech klubů zde.


Převážná většina klubů startuje v týdnu od 26. 9. 2016, neváhejte však s včasným odevzdáním přihlášky (viz. Vnitřní řád)!

Výňatek z vnitřního řádu:

2.1 Přihlašování účastníků zájmového vzdělávání do klubů
1. V první den školního roku je na webu SVČ, na webu KZŠ a MŠ J. A Komenského, v hlavní budově SVČ, v budovách KZŠ a MŠ J. A. Komenského vyvěšena nabídka klubů pro daný školní rok. Nabídka v tištěné podobě je spolu s přihláškou v první den školního roku též rozdána všem žákům od 1. do 5. třídy třídními učiteli, žáci od 6. do 9. třídy ji obdrží na vyžádání.

2. Vyplněné přihlášky do zvolených klubů mají žáci či rodiče možnost odevzdat buď přímo v hlavní budově SVČ (účetní Romaně Duchoslavové) nebo třídním učitelům školy a vychovatelce ve školní družině. Přihlášky shromažďuje hlavní vychovatelka SVČ. Přihláška nabývá platnosti odevzdáním přihlášky a zaplacením poplatku (u zpoplatněných klubů) za zájmové vzdělávání.

3. Poplatek za daný klub mohou rodiče uhradit osobně v SVČ Narnie. Platba může být provedena na pololetí či na celý rok. Za provedení platby je rodičům vydán doklad. Platbu lze též provést na účet SVČ dle instrukcí na přihlášce. V případě neuhrazení poplatku ředitel SVČ rozhodne o nepřijetí dítěte do ZV či ZV dítěti ukončí (při nezaplacení poplatku v pololetí).

4. O zařazení dítěte do ZV v daném kalendářním roce rozhoduje ředitel SVČ. Přitom upřednostní dítě, které navštěvovalo stejný klub již minulý rok a teprve potom pořadí dle datumu přijetí přihlášky do vyčerpání kapacity jednotlivého klubu. Poté se dítě stává řádným účastníkem ZV SVČ. V případě, že dítě nebude přijato do SVČ, dostanou o této skutečnosti rodiče vyrozumění od ředitele SVČ buď písemně, nebo e-mailem.

5. Zájemci o ZV při SVČ Narnie mají právo zažádat o jednu z poskytovaných slev organizace. Sleva je možná na pravidelnou i příležitostnou činnost, pobytové akce, tábory. Zažádat o slevu je možné vyplněním příslušného formuláře. Ten je k vyzvednutí v kanceláři SVČ Narnie, u hlavních vedoucích zájmových útvarů či na vyžádání přes mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

A. Sourozenecká sleva
- vztahuje se vždy unikátně ke každému kroužku, akci (nelze kombinovat více kroužků, akcí)
- první sourozenec sleva 20%, druhý a ostatní sleva až 100% dle rozhodnutí ředitele
B.  Sociální důvody
- nutné doložit kopii o přiznání dávek ze sociálního úřadu
- sleva 0% - 100% dle rozhodnutí ředitele
Každá sleva pro účastníky se posuzuje individuálně a podléhá schválení ředitelem SVČ!

6. Při přihlášení účastníka ZV až v průběhu školního roku, je možné uhradit pouze poměrnou část poplatku. V případě odhlášení účastníka ze ZV v průběhu roku je možno vrátit poměrnou část poplatku na písemné vyžádání zákonného zástupce.

Zápis do MŠ

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top