Milí rodiče, přátelé školy,
dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života...

Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 8 hodin

1.-3. třída na budově 1. stupně,

4.-9. třída na hlavní budově.

Rozvrh hodin

Harmonogram školního roku 2016/2017

Rodičovské schůzky se konají ve čtvrtek 15. 9. v 16:30 v sále na hlavní budově.

Seznam přijatých dětí do MŠ – 2021/2022

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2021/2022

Bakaláři: e-ŽK - stručný průvodce

NOVINKA PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ A JEJICH RODIČE

Žáci 6.-8. ročníku musí nejprve zaslat svůj email třídnímu učiteli, do té doby nebudou žákům fungovat přihlašovací údaje.

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top