AKTUALITY:

PRŮBĚH:

a) Na každé hodině opakování a připomenutí jednoho z témat, která má žák ovládat na konci 9. ročníku ZŠ (respektive u přijímacích zkoušek). Žák na hodině obdrží pracovní list (PL) na procvičení. Úlohy z PL řeší doma.
b) Před následující hodinou si sám zkontroluje správnost svých výsledků s výsledky na nástěnce. Na této hodině se může dotazovat apod.
c) Další hodinu (2. hodina od probíraného tématu) si žák v testu ověří, zda dané téma ovládá. Test obsahuje úlohy z PL nebo úlohy velmi podobné.

HODNOCENÍ:
- podíl úspěšně vyřešených úloh v testech (výjimečně i jinak zadaných) ku celkovému počtu zadaných úloh v procentech (na vysvědčení jsou procenta převedena na známku dle následující stupnice: 1 (100-90 %), 2 (89-70 %), 3 (69-45 %), 4 (44-25%), 5 (méně než 25 %)

DOMÁCÍ ÚLOHY:

na 11. 9.: dobrovolně test pro 8. ročník

na 18. 9.: PL-dělitelnost přir. čísel

na 25. 9.: PL-racionální čísla

na 2. 10.: PL-převody jednotek (2x)

na 9. 10.: PS1 str.33-37

na 16. 10.: PL-druhá mocnina a odmocnina

na 6. 11.: PL (2x): poměr

na 13. 11.: PL3 + PS1 procenta

na 20. 11.: PL-procenta

na 27. 11.: PL-SÚ na přímou a nepřímou úměrnost

na 4. 12.: PL-základy statistiky

TESTY:

25. 9. Dělitelnost

2. 10. Počítání s racionálními čísly

9. 10. Převody jednotek

16. 10. Zápis čísla

6. 11. Počítání s druhou mocninou a odmocninou

13. 11. Poměr

27. 11. Procenta

4. 12. Slovní úlohy - přímá a nepřímá úměrnost

11. 12. Základy statistiky

Go to top