Ve čtvrtek 9. 5. proběhla v sále školy přednáška na téma Jak na školní úspěch - v kontextu digitálního světa. Účast svědčí o velkém zájmu o toto téma a silném partnerství rodičů a školy – to nás samozřejmě těší! Děkujeme všem rodičům i návštěvníkům rodinného centra za účast a přejeme mnoho sil a zachování selského rozumu uprostřed čím dál více digitalizovaného světa.