V úterý 16. 5. proběhlo na zahradě mateřské školy vystoupení ke Svátku matek. Menší i větší děti si pro rodiče připravily básničky a písničky, které s radostí všem příchozím zarecitovaly a zazpívaly. Vystoupení se dětem podařilo, diváci je odměnili velkým potleskem. Pro rodiče děti vyrobily dárečky – papírová a perníková srdce a výrobky z keramiky. Nechybělo ani pohoštění, děti společně s učitelkami upekly pečivo z listového těsta a zeleninou ozdobily housky. Některé maminky upekly buchty.
Počasí nás nezklamalo, bylo hezky, a tak i po skončení programu zahrada školky posloužila ke hrám dětí a poskytla zázemí ke vzájemným rozhovorům dospělých při kávě nebo čaji. Děkujeme za příjemně strávený čas.
Na přípravě celé akce se podílel také sbor JB Růžodol. Všem moc děkujeme. (Tereza Bilinská)