Ve čtvrtek 19. září proběhla v Mateřské škole akce Loučení se zahradou. Během ní se rodiče dětí mohli seznámit s projektem na přestavbu zahrady, který se uskuteční v následujícím roce. Během krásného slunečného odpoledne si děti pod vedením starších žáků vyzkoušely různé disciplíny, zazpívaly si dětské písničky. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s občerstvením. (Tomáš Vágner)