Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin

  • 1.-3. ročník ve svých třídách na budově I. stupně v Zahradní ulici (konec přibližně v 9:00 hodin),
  • 4.-9. ročník v sále na hlavní budově, poté ve svých třídách (konec přibližně v 9:30 hodin).

Ve středu 1. 9. budou obědy vydávány od 11 do 12 hod.

Od pátku 2. 9. se učíme dle rozvrhu tříd a pokynů třídních učitelů.

Další informace po rozkliknutí: ROZVRH, STRAVNÉ, ŠKOLNÉ, HARMONOGRAM ŠK. ROKU.


Rodičovské schůzky se konají ve čtvrtek 15. 9. 2022.