Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 23. 12. 2021 se testování žáků ve školách mění takto:

  • od 3. do 16. ledna 2022 probíhá testování dvakrát v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek;
  • od 17. 1. 2022 probíhá testování vždy první vyučovací den v týdnu;
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

LETÁK - informace pro rodiče

Informace z MŠMT