Milí rodiče, přátelé školy,
dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života...

Vážení rodiče, milí žáci,
z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace přímo u nás ve škole je celá škola, včetně jídelny i družiny, uzavřena nejméně ve dnech 18. a 19. 11. 2021.
Podrobnější informace o celé situaci naleznete ve svých emailových schránkách.
O dalším vývoji Vás budeme informovat neprodleně, nejdéle však v neděli - opět prostřednictvím emailové zprávy.
Dálková výuka bude probíhat dle pokynů třídních učitelů (na prvním stupni) a přes moodle (na druhém stupni). Žáci na druhém stupni se mohou informovat v kurzu ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY.
Obědy na čtvrtek a pátek máte odhlášeny.
Dále je zrušena sobotní brigáda. Děkujeme všem ochotným dobrovolníkům, kteří chtěli pomoci. Brigádu uděláme v jiném termínu.


Děkujeme všem za pochopení, naše snaha směřuje k brzkému obnovení chodu školy.

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top