Rodičovské schůzky se konají v jednotlivých třídách:

1. třída ve čtvrtek 16. 9. v 16:00 hodin,

2.-3. třída ve čtvrtek 9. 9. v 16:00 hodin,

4.-5. třída ve čtvrtek 16. 9. v 16:00 hodin,

6.-9. třída ve čtvrtek 16. 9. v 17:00 hodin.

Do budov školy, prosíme, vstupujte s ochranou dýchacích cest.

Těšíme se na vaši účast.