Vážení rodiče,

usnesením vlády ze dne 29. dubna 2021 byla povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně ZŠ s podmínkou rotační výuky a to od pondělí 3. května 2021.

Žáci 6. – 9. ročníku budou mít rotační výuku podle následujícího schématu:

 

Týden od 3. května (SUDÝ)
(a poté v 14 denním intervalu)

Týden od 10. května (LICHÝ)
(a poté v 14 denním intervalu)

Prezenční výuka

7. a 9. ročník

6. a 8. ročník

Distanční výuka

6. a 8. ročník

7. a 9. ročník

pondělí 3. května se k prezenční výuce vrátí 7. ročník.
Žáci 9. ročníku
konají 3. a 4. května přijímací zkoušky. Do školy se vrátí VE STŘEDU 5. KVĚTNA.

ROZVRH hodin je prozatím uveden pouze pro sudý týden.

Upozorňujeme, že z organizačních důvodů bude možné objednat obědy pro žáky 7. a 9. třídy až od středy 5. května.

Přesné pokyny a další organizační záležitosti Vám rozešlou Vaši třídní učitelé.
Upravený rozvrh hodin Vám bude zveřejněn na webu školy a rozeslán s dostatečným předstihem.

Protože je přítomnost žáků podmíněna povinným testováním, přikládáme také základní informace o organizaci testování:

  • žáci 2. stupně budou testováni dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek – bezprostředně po příchodu do školy. Žáci se testují sami, neinvazivní metodou, ve třídách podle instrukcí učitelů.
  • Pokud žák v den testování chybí, bude otestován v den jeho příchodu do školy.
  • V případě, že bude výsledek testu POZITIVNÍ, bude žák izolován od zbytku skupiny a škola kontaktuje jeho zákonného zástupce za účelem bezodkladného odchodu dítěte ze školy. Zákonný zástupce má poté povinnost informovat praktického lékaře a postupovat podle instrukcí.

Testován nemusí být ten, kdo:

  • doloží negativní výsledek testu (PCR i antigenní), který není starší 48 hod. a byl proveden na odběrovém místě,
  • prošel onemocněním a od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní. Toto je nutné doložit potvrzením (od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře), potvrzení lze doložit elektronicky mailem.

Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění Covid:

  • při příchodu: žák nebude vpuštěn do budovy,
  • v průběhu dne: žák bude izolován.

V obou případech škola neprodleně informuje zák. zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy. Následně musí zák. zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře ohledně dalšího postupu.

Pokud žák trpí alergií nebo chronickým respiračním onemocněním, které se může projevovat obdobně jako onemocnění Covid, prosíme o doložení této skutečnosti potvrzením od praktického lékaře.

Na děti se už moc těšíme!