Milí rodiče, přátelé školy,
dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života...

Milí rodiče,

minulý rok jsme ve školce pořádali besedu pro rodiče budoucích prvňáčků na téma "Už půjdu do školy" s p. uč. Mgr. Dagmar Morávkovou, která učí 1. - 3. třídu v naší základní škole. O přednášku byl zájem a proto jsme se rozhodli uspořádat ji i letos.

Přednáška se bude konat on-line ve čtvrtek 15. 4. od 17 hodin.  
 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás alespoň v této formě!

Pokud máte přátele či známé s dětmi tohoto věku, budeme rádi za sdílení.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2021/2022

Pozvánka na výjezd APALUCHA - pro tatínky s dětmi

Zápis do MŠ

Bakaláři: e-ŽK - stručný průvodce

NOVINKA PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ A JEJICH RODIČE

Žáci 6.-8. ročníku musí nejprve zaslat svůj email třídnímu učiteli, do té doby nebudou žákům fungovat přihlašovací údaje.

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top