Od pondělí 30. 11. 2020 platí:

  • dle pokynů z ministerstva se obnovuje povinná prezenční výuka pro I. stupeň a 9. ročník.
  • 6.-8. ročník bude mít tzv. rotační výuku: více v ROZVRHU
  • bude otevřená i školní jídelna, obědy si můžete přihlásit
  • k dispozici také bude školní družina
  • výuka se bude v celém rozsahu řídit ROZVRHEM platným od 30. 11. s tím, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Náplň hodin hudební a tělesné výchovy je v kompetenci vyučujících.)
  • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Na žáky se už velmi těšíme!