Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 8 hodin

1.-3. třída na budově 1. stupně,

4.-9. třída na hlavní budově.

Rozvrh hodin

Harmonogram školního roku 2016/2017

Rodičovské schůzky se konají ve čtvrtek 15. 9. v 16:30 v sále na hlavní budově.