Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 21. 4. 2016

od 16:00 hodin (1. - 5. ročník),

od 17:00 hodin (6. -9. ročník)

v jednotlivých třídách.