Rozvrhy aktuální

Školné - informace

Stravování - informace

Školní družina - informace

Domácí škola - informace

Školní řád

Umístění absolventů naší školy

Podmínky přijetí

Profil školy

Moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách, individuální přístup, progresivní i tradiční výukové metody, rozvoj celého člověka, bezpečné prostředí, spolupráce rodiny a školy, komunitní škola, silný učitelský sbor, moderní vybavení, zahraniční spolupráce, domácí škola, odkaz J. A. Komenského...

Kdo učí Vaše děti?

Go to top