Škola nabízí silné partnerství věřícím i nevěřícím rodičům, kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách (více viz Profil školy) a ve výchově o tyto hodnoty sami usilují.

Pokud budete žádat o odklad, je nutné žádost opatřit příslušnými přílohami: doporučující posouzení 1. příslušného školského poradenského zařízení a 2. odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informace o školném a stravném:

Školné a stravné 2017/2018

Termíny:

30. 3. 2017 Den otevřených dveří (15:30) – Přijďte se podívat.

28. 4. 2017 zápis do 1. ročníku ZŠ (14:30–17:00)

11. 5. 2017 zápis do MŠ (od 15:30)

K zápisu: platný OP, rodný list dítěte, přezůvky

Podnikli jsme:

Londýn (a Belgie) 2015

Go to top