Škola nabízí silné partnerství věřícím i nevěřícím rodičům, kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách (více viz Profil školy) a ve výchově o tyto hodnoty sami usilují.

Informace o školném a stravném:

Školné a stravné 2017/2018

Termíny:

Pro den otevřených dveří bude termín stanoven.

11. 5. 2017 zápis do MŠ (od 15:30)

K zápisu: platný OP, rodný list dítěte, přezůvky

Podnikli jsme:

Londýn (a Belgie) 2015

Go to top