Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed

Milí rodiče, přátelé školy,

dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné platí o našich žácích. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím...

Prvňáčci si zažili svůj první školní den.

V průběhu září se i čtvrťáci seznamovali s novou budovou. Také byli na návštěvě u ředitele.

Go to top